Kontaktine informacija

LATVIJAS BLŪZA ATBALSTA BIEDRĪBA
Reģ.# 40008134434 | Adrese: Kooperatīva iela 38-17, Rīga, LV1067, Latvija
DnB NORD Bank | RIKO LV 2X | LV52RIKO0002013120291

Normunds Kalniņš
GSM: (+371) 26 36 47 59
E: latblues@gmail.com

Jānis Amantovs
GSM: (+371) 26 88 10 18
E: janisamantovs@apollo.lv